Darmowa dostawa, niskie ceny - zapraszamy do zakupu

Regulamin

 

I     WSTĘP

 

Regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.SoftAndColors.com.pl  zwanego w dalszej części regulaminu sklepem.

Sklep www.SoftAndColors.com.pl  jest własnością firmy:

P.W. GREJSPOL JAN BARDZIK

47-330 ZDZIESZOWICE, ul. Fabryczna 6

NIP: 749-106-60-28

REGON: 531398247

BANK:                  ING Bank Śląski o/Kędzierzyn-Koźle nr konta: 90 1050 1517 1000 0022 2519 8502

KONTAKT:           tel. +48774844068, +48507059356, +48507059352

                e-mail: biuro@softandcolors.com.pl

Sklep prowadzi sprzedaż artykułów pościelowych.

Sklep www.SoftAndColors.com.pl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu bez konieczności powiadamiania o tym Użytkowników.

 

II     ZAMÓWIENIA

1.   Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.SoftAndColors.com.pl

2.   Zamówienia można złożyć również telefonicznie pod numerami telefonów: +48 507 059 356, +48 77 4844 068

3.   Sklep prowadzi sprzedaż internetową wyłącznie na terenie Polski.

4.   Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich, chyba że wyraźnie oznaczono inną walutę. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca i obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

5.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych pozycji, przeprowadzania i zakończenia akcji promocyjnych bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

6.   Zamówienie może złożyć każda osoba, bez konieczności posiadania konta w sklepie.

7.   Sklep  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadkach budzących wątpliwości bądź zawierających niepełne dane niezbędne do finalizacji zamówienia.

 

III.   WYSYŁKA

1.    Przesyłki  na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem poczty Kurierskiej  - w cenie podstawowej 18,00 zł, –  „za pobraniem”  25,00 zł

2.     Przedmioty zakupione w sklepie są starannie zabezpieczona przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie wysyłki. Wszystkie towary są  pakowane w folie ochronne,  a przy większych ilościach dodatkowo w kartonach zabezpieczonych przed wilgocią. W kopercie foliowej przyklejonej do przesyłki znajduje się list przewozowy oraz paragon lub faktura.

3.     Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od chwili:

- gdy klient wybiera płatność przy odbiorze – przyjęcia zamówienia ,

- gdy klient dokonuje płatności przy użyciu serwisów: Przelewy24 lub PayPal otrzymania  potwierdzenia dokonania wpłaty,

- gdy klient wpłaca przelewem na rachunek – zaksięgowania wpłaty na rachunku.

4.     Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wysyłki związane z brakiem kontaktu z Klientem.

5.     Klient każdorazowo powiadamiany jest o ewentualnych opóźnieniach w dostawie. W przypadku, gdy towar jest niedostępny  Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6.     Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie towary były dostępne w sposób ciągły. Jednakże ze względu na fakt, iż bieżący stan magazynowy jest uzupełniany okresowo może zdarzyć się, że czas oczekiwania na przesyłkę ulegnie przedłużeniu. Wyjątek stanowią towary kupowane tylko na zamówienie , co jest dokładnie zaznaczone w opisie i czas ich realizacji jest ściśle określony, na co zamawiający wyraża zgodę.

 

Odbiór przesyłek

1.     Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest proszony o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

2.     W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane - nie należy przyjmować przesyłki.

3.     W sytuacji, gdy stan opakowania budzi wątpliwości, Klient może przyjąć przesyłkę, pod warunkiem sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie (w miarę możliwości natychmiast) skontaktować się z SoftAndColors.com.pl, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.

4.     Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest koniecznym warunkiem dla ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub kradzieży przesyłki lub jej części podczas transportu.

 

Zmiany w zamówieniach

 

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT.

 

IV. PŁATNOŚCI 

1.     Możliwe są trzy sposoby płatności za zakupiony towar:

a.     przy odbiorze przesyłki ,

b.     przelewem – na podane poniżej konto :

1.     ING Bank Śląski o/Kędzierzyn-Koźle nr konta: 90 1050 1517 1000 0022 2519 8502

2.     P.W. GREJSPOL JAN BARDZIK

c.     korzystając z usług : Przelewy24 , PayPal – karty płatnicze VISA , MasterCard, Polcard i inne.

b.     W tytule wymagane jest podanie numeru zamówienia, w przeciwnym przypadku czas oczekiwania na zamówiony towar może ulec przedłużeniu.

2.     Od chwili złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę w ciągu 7 dni roboczych.  W innym przypadku zamówienie zostanie anulowane. Na prośbę Klienta istnieje możliwość przedłużenia tego okresu.

 

V. ZAMÓWIENIA  

1.     Po złożeniu zamówienia, na konto Zamawiającego wysyłana jest informacja o przyjęciu zamówienia, szacowanym czasie jego realizacji oraz terminie wysyłki towaru.

2.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży wiążącej obie strony z wszystkimi konsekwencjami.

3.     Po złożeniu zamówienia wystawiana jest faktura VAT, lub paragon które dołączone są do przesyłki.

 

 

VI. PRODUKTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE 

Odstąpienie od umowy:

1.     Wszystkie zdjęcia zamieszczone w sklepie www.SoftAndColors.com.pl są własnością sklepu. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody firmy P.W. GREJSPOL JAN BARDZIK.

2.     Produkty na stronie sklepu  przedstawiamy zawsze w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd oferowanych produktów. Ze względu na ograniczenia techniczne (jak  ustawienia monitora) mogą istnieć niewielkie różnice między zdjęciem, a faktycznym produktem.

3.     Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

4.     Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

5.     Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, lub w formie e-mail z uwzględnieniem wszystkich danych wymaganych do przyjęcia zwrotu towaru (daty zakupu, daty otrzymania towaru, listy towarów, kwoty zapłaconej z wyłączeniem kosztów przesyłki). pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie/Dokument zwrotu może zostać przesłany elektronicznie na adres e-mail: biuro@softandcolors.com.pl.

5.Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

6.     W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7.     Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.     Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.   Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

11.   W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12.   Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

13.   Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

Reklamacja:

1.     Wszystkie produkty wysyłane przez Sklep są dwukrotnie sprawdzane: raz przy wejściu na magazyn , dwa przy wyjściu do Klienta. Czasem zdarzają się jednak wady przeoczone przez pracowników Sklepu, które podlegają reklamacji.

2.     Wadliwy produkt należy odesłać na adres „ PW GREJSPOL JAN BARDZIK ul. Fabryczna 6, 47-330 ZDZIESZOWICE”, wraz z pisemnym oświadczeniem o stwierdzonej wadzie towaru.

3.     Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianami Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn.zm.).

4.     W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci zapłatę lub (po konsultacji z Klientem) zaproponuje na wymianę inny produkt.

5.     Brak kontaktu/informacji o reklamacji ze strony sklepu oznacza , że została ona rozpatrzona na korzyść Klienta, a nowy egzemplarz odesłany na Jego adres na koszt Sklepu.

6.     Prosimy o solidne zapakowanie i zabezpieczenie produktu oraz oryginalnego opakowania, aby w trakcie transportu nie uległ on zniszczeniu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                 

1.     Składając zamówienie w sklepie www.SoftAndColors.com.pl, zamawiający dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach realizacji umowy, ewentualnych reklamacji, ułatwienia składania kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych.

2.     Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3.     Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

4.     Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5.     Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

6.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2014 roku.

7.     Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

8.     Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie www.SoftAnsColors.com.pl

9.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.  Regulamin określa zasady zakupów w SoftAndColors.com.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w tym regulaminie.

11.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub problemów prosimy o kontakt z obsługą sklepu tel:+48507059356, +48774844068

 

Ochrona danych osobowych.  Polityka prywatności

1.     Aby móc skorzystać w pełni ze wszystkich funkcji serwisu oraz atrakcyjnych rabatów, klient będzie poproszony o rejestrację. Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko, a także adres e-mail oraz hasło używane na naszej stronie. Będzie można zaznaczyć opcję otrzymywania powiadomień, dzięki której zawsze otrzymacie Państwo informacje o wyprzedażach, promocjach lub innych okazjach i nowościach.

2.     Jeśli nie posiadają Państwo konta w naszym sklepie, a dokonają Państwo zakupów bez rejestracji, wówczas przed zakończeniem transakcji zapytamy o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

3.     Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie w celu umożliwienia zalogowania się do systemu oraz w celu realizacji zamówień. Rejestracja nie jest konieczna przy dokonywaniu zakupów.

4.     Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Państwa zapłaty oraz wysłania zamówionego towaru. Państwa dane mogą być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia konta bankowego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie danych jest obowiązkowe przy płatnościach dokonywanych za pośrednictwem usług płatniczych dostępnych w naszym serwisie.

5.     Jeżeli wyrazili Państwo chęć otrzymywania powiadomień, dane zostaną wykorzystane w celu wysłania mailem informacji marketingowych.

6.     Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, do personalizacji zawartości stron internetowych oraz udoskonalania serwisu. Dane te mogą być zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

7.     Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytania.

8.     W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9.     W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

 Kontakt z klientem

1.   Jeżeli dokonaliście Państwo transakcji zakupu towaru, możecie otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące Państwa transakcji. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli informacje istotne dla realizacji Państwa transakcji..

2.   Wiadomości e-mail wysyłane są zawsze po dokonaniu rejestracji konta w naszym serwisie oraz w przypadku, gdy zapomną Państwo hasła dostępu do swojego konta i skorzystacie z formularza „przypomnij hasło”.

3.   Jeżeli wyraziliście Państwo chęć otrzymywania nowych informacji będziemy wysyłać Państwu maile zawierające informacje o promocjach, rabatach, nowościach i akcjach specjalnych.

Zmiany danych osobowych

1.   Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Edytuj dane, można wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych zebranych podczas rejestracji. Można również usuwać wszystkie dane za wyjątkiem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

2.   Nasza baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich.

3.   Hasło do Twojego konta przechowywane w naszej bazie danych jest znane tylko Tobie.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Firma zbierająca dane:

P.W. GREJSPOL JAN BARDZIK, 47-330 Zdzieszowice, ul. Fabryczna 6; tel: +48507059356, +48774844068 

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.SoftAndColors.com.pl, lub e-mailem na adres: biuro@softandcolors.com.pl

 


stat4u